ฮีโร่
เทพผู้ยิ่งใหญ่
เทพีแห่งการล่า
เทพีแห่งปัญญา
เทพแห่งสงคราม
เทพแห่งการหลอกลวง
เทพแห่งจักรกล
เทพองค์ใหม่
ซีซั่นคุโรชิโอะ2022-10-12 ~ 2023-01-11