Trước mùa giải SS42024/02/23 10AM (GMT+8) ~
Anh Hùng
Thần Sức Mạnh
Thần Săn Bắn
Thần Kiến Thức
Thần Chinh Chiến
Thần Lừa Lọc
Thần Cơ Khí
Thần Mới
Trước mùa giải SS32023/10/27 10AM (GMT+8) ~ 2023/11/27
S1 Mùa Giải Thủy Triều Đen2022-10-12 ~ 2023-01-11